'λέγομεν

ἀ̱λέγομεν , ἀλέγω
have a care
imperf ind act 1st pl (doric aeolic)
ἀλέγομεν , ἀλέγω
have a care
pres ind act 1st pl
ἀλέγομεν , ἀλέγω
have a care
imperf ind act 1st pl (homeric ionic)
ἐλέγομεν , λέγω 1
lay
imperf ind act 1st pl
ἐλέγομεν , λέγω 2
pick up
imperf ind act 1st pl
ἐλέγομεν , λέγω 3
lay
imperf ind act 1st pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • λεγόμεν' — λεγόμενα , λέγω 1 lay pres part mp neut nom/voc/acc pl λεγόμενε , λέγω 1 lay pres part mp masc voc sg λεγόμεναι , λέγω 1 lay pres part mp fem nom/voc pl λεγόμενα , λέγω 2 pick up pres part mp neut nom/voc/acc pl λεγόμενε , λέγω 2 pick up pres… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • λέγομεν — λέγω 1 lay pres ind act 1st pl λέγω 1 lay imperf ind act 1st pl (homeric ionic) λέγω 2 pick up pres ind act 1st pl λέγω 2 pick up imperf ind act 1st pl (homeric ionic) λέγω 3 lay pres ind act 1st pl λέγω 3 lay imperf ind act 1st pl (homeric… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Consonant — Not to be confused with the musical concept of consonance For the alternative rock group, see Consonant (band). Places of articulation Labial Bilabial Labial–velar Labial–coronal Labiodental …   Wikipedia

  • нарѣцати — НАРѢЦА|ТИ (22), Ю, ѤТЬ гл. 1.Именовать, давать имя, название: Иородиѧне. iюдѣи бо бѧху бытi. i то||му ч(с)ть х(с)ву даѧху. i именемь его нарецаху. (ὄνομα) КР 1284, 361в–г; и свѣтлостию лица. прекрасныи осифъ нарѣцахѹть. Пал 1406, 84г. 2. Называть …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • отътворимъ — (1*) прич. страд. наст. Отътворимо средн. в роли с. То, что было сотворено, свершившееся: славима [в др. сп. славимо] творимоѥ же и ѿтворимъ [в др. сп. ѿтворимо], въ истiнѹ же никогда сы. (λέγομεν γὰρ δή ὡς ᾗν ἔστι τε καὶ ἔσται) ГА XIV1, 48б …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • Council of Constantinople (360) — Further information: Council of Rimini and Council of Seleucia In 359, the Roman Emperor Constantius II requested a church council, at Constantinople, of both the eastern and western bishops, to resolve the split at the Council of… …   Wikipedia

  • AMMON — I. AMMON Aegyptius, monasticum vitae genus excoluit; et cum suorum impulsione uxorem duxisset, cum illa numquam rem habuit, sed perpetuam cum illa virginitatem servavit. Sozom. l. 1. c. 14. II. AMMON Latin. populus eius, XVII. Iudaeorum Rex… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • AMPULLACIA — teste Neophytô. Halimum vocatum Romanis, forte quod ampullae vitreae ex ea fierent, vel quod ampullae fractae eâ solidarentur et maltharentur. Ex herbae enim huius exustae cineribus sit solda, vitro conflando idonea, uti discimus ex veteri… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • CALCULATOR — I. CALCULATOR servus apud Romanos, a calculis, i. e. lapillis minutis, quos antiqui manu tenentes numeros componebant, dictus est. Ulpianus leg. 7. ff. de oper. Libert. Nam buius quoque est ministerium, si forte vel Librarius vel Miniculator vel… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • CHAM — I. CHAM Principum Tartarorum quoque nomen est, et lingua illorum Regem, vel etiam magnum Regem significat. Imperium horum Regna Catay, Tangut, et Tainfu: Item provincias Tenduc, Camul, Ciarchiam, etc. complectitur. Vide supra Caganus, Can, Canis …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.